"Au­to­ra­hoi­tus - oiva tapa hankkia joustoa auton han­kin­taan" -Svea ekonomi

1641299065367_automobile-gedbee6f67_1920-me.jpg

Me Svea Eko­no­mil­la tarjoamme au­to­ra­hoi­tus­ta useiden vuosien ko­ke­muk­sel­la. Luot­to­rat­kai­sum­me auton han­kin­taan on tur­val­li­nen ja kil­pai­lu­kykyi­nen vaih­toeh­to esi­mer­kik­si pankkien tar­joa­mil­le lainoille tai ku­lu­tus­luo­toil­le. Svea Au­to­ra­hoi­tus­ta voit hakea useim­mis­ta au­to­liik­keis­tä autoa os­taes­sa­si.

Olemme pa­nos­ta­neet au­to­ra­hoi­tus­rat­kai­sui­den eri­tyis­pii­rei­siin ja luoneet rää­tä­löi­ty­jä työkaluja luot­to­pää­tös­ten ha­ke­mi­seen milloin tahansa. Erityistä osaamista ja kokemusta meillä Svealla on käy­tet­ty­jen autojen ra­hoit­ta­mi­ses­ta. Jopa yli 10-vuotiaat autot voidaan myydä Svea Ekonomin au­to­ra­hoi­tuk­sel­la.

Meillä on monen vuoden kokemus au­to­ra­hoi­tuk­sen tar­joa­mi­ses­ta ja olemme luo­tet­ta­va ja joustava toimija myös sinulle ku­lut­ta­ja­na. Meiltä saat luoton, jota maksat takaisin kiin­teis­sä kuu­kausie­ris­sä – tämä takaa sinulle asiak­kaa­nam­me sen, ettei au­to­lai­nas­ta­si koidu yl­lä­tyk­siä ja pystyt suun­nit­te­le­maan hen­ki­lö­koh­tai­sen ta­lou­den­hoi­to­si te­hok­kaam­min ja varmemmin.

Autolaina ja sen vakuudet

Au­to­ra­hoi­tus on osamaksu- ja ku­lut­ta­ja­suo­ja­lain alainen ku­lu­tus­luo­ton muoto, joka on otettu uuden tai käytetyn auton han­kin­taan. Yleensä tämä ratkaisu on osa­mak­su­tyyp­pi­nen jär­jes­tel­mä, missä auto toimii vakuutena lainalle. Tämä tekee Svea Ekonomin au­to­lai­nas­ta tur­val­li­sen ratkaisun kaikille os­a­puo­lil­le. Au­to­ra­hoi­tuk­seen ei muita vakuuksia tai takauksia tarvita, kun asiakas suorittaa kaup­pa­hin­nas­ta 20-30% kä­si­ra­ha­na. Auto maksetaan yleensä ta­sae­ris­sä, tosin lop­pu­lai­nan voi aina maksaa suorittaa kerralla. Auton omistus siirtyy siinä vaiheessa kun viimeinen osa lainasta on maksettu. Auton vaihto onnistuu myös so­pi­mus­kau­den aikana ja au­to­ra­hoi­tus on mah­dol­lis­ta siirtää toiselle autolle.

Etenkin suoraan au­to­liik­kees­tä han­kit­tu­na vaihdossa annettua vanhaa autoa voi myös usein käyttää kä­si­ra­ha­na tai sen osana. Yk­si­tyis­ten au­ton­han­kin­ta­me­no­jen luo­tot­ta­mi­sen lisäksi myös yritykset voivat hyödyntää au­to­ra­hoi­tus­ta au­ton­kan­nan eli käy­tän­nös­sä työ­suh­deau­to­jen hal­lin­noin­tiin. Myös auton myyminen kokonaan pois kesken so­pi­mus­kaut­ta on mah­dol­lis­ta, kunhan vain lai­na­si­tou­mus­ten hoi­ta­mi­ses­ta on sovittu.

Ota yhteyttä myyn­tiim­me niin laskemme juuri sinulle sopivan ra­hoi­tus­tar­jouk­sen.

1643199138378_rahoitus1-me.png

CARmate Oy

Avoinna:

Ma                                    10-18

Ti                                      10-18

Ke                                     10-18

To                                     10-18

Pe                                     10-18

La                                     10-14

Su                                    suljettu

Muina aikoina sopimuksen mukaan

Yh­teys­tie­dot

Teollisuuskatu 19

74120 Iisalmi


Automyynti                      +358413119448 myynti@carmate.fi

Ohjelmoinnit ja renkaat   +358413121483 huolto@carmate.fi

Hallinto ja vuokraukset    +358413115389 joni@carmate.fiYleinen sähköposti                                    iisalmi@carmate.fi

©  CARmate Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.